Fördjupat samarbete med INPACS

Utökat samarbete med INPACS  från och med 1 september 2021

Med stor glädje kan vi berätta att Magnusson & Freij har tecknat ett fördjupat avtal med INPACS som deras nya avtalspart i Sverige.
INPACS är ett nätverk av familjeägda företag som fokuserar på långsiktiga mål och planer för kommande generationer som bygger beständiga partnerskap baserade på förtroende och tillförlitlighet. INPACS har sitt huvudkontor i Berlin och medlemmar i över 50 länder i Europa och övriga världen.
Deras motto är att agera lokalt och tänka globalt. Samarbetet med INPACS är inget nytt i sig, då Magnusson & Freij varit en del av partnerskapet sedan 2008. Men det nya avtalet innebär att verksamheten utvecklas än mer.


-För oss är det en fantastisk möjlighet att verkligen implementera alla synergier som INPACS erbjuder på internationell nivå.
Genom kunskapsutbytet inom INPACS-nätverket, baserat på de bästa distributörerna på vår marknad, är det stora resultatet att våra kunder kommer att gynnas enormt berättar VD:n Krister Pettersson.


Om INPACS
INPACS erbjuder Global Supply Solution genom ett komplett utbud av rengörings- och hygienartiklar, cateringprodukter, gästservice samt personlig skyddsutrustning och medicinskt sortiment till kunder över hela världen. Gruppen grundades 2004 och har snabbt blivit den internationella distributionskoncernen på sin utvalda marknad. För närvarande täcker INPACS alla huvudregioner i Europa samt delar av Asien och Oceanien. INPACS har en stark lokal representation med mer än 1000 filialer i över 50 länder runt om i världen.