En offensiv miljöpolicy

Vi är aktiva när det gäller miljöfrågor och arbetar brett med produktsortiment, transporter, återvinning, lokaler samt att påverka våra kunder.

Under åren har vi samlat på oss stor kunskap om kemikalier, plaster, pappersprodukter och andra miljöpåverkande varor i vår verksamhet. Den här kunskapen använder vi dagligen när vi ger råd till våra kunder och hjälper dem att möta sina egna och deras kunders miljökrav. Vår miljöpolicy går att läsa här.

Allt fler miljöanpassade produkter
Vi har en målinriktad inköpspolicy som gör att vi fortlöpande kan öka andelen miljöanpassade produkter i sortimentet. Så snart vi hittar miljöanpassade alternativ med likvärdiga eller bättre egenskaper får de ersätta de ”gamla”. Vi är ISO-certifierade och har idag exempelvis ett av branschens absolut största sortiment av miljömärkta städprodukter med märkningar som EU Ecolabel, Svanen och Cradle to Cradle.

 

 

Miljöanpassade leveranser

Vi har en blandning av egna lastbilar och distribution som sker med 2-3 fasta samarbetspartners som gör att vi kan planera leveranser noggrant för att undvika onödig körning. Vi optimerar vårt arbete med leveranser kontinuerligt.

 

Källsortering och återvinning

Det avfall som produceras av oss internt källsorteras och returneras/återvinns. Personalen informeras fortlöpande om produkt- och miljöinformation.
 

Vi tar lagar & krav på allvar

Vi bevakar och ser till att miljömyndigheters förordningar och krav på redovisning uppfylls, och om möjligt, överträffas.
 

Etiken är också viktig

Vi betraktar etik lika viktigt som miljöfrågor. I kontakter med kunder, personal, leverantörer och andra är målet att värdera etiska aspekter lika högt som ekonomiska. Därför uppträder vi ärligt, rättvist och långsiktigt mot affärskontakter och omvärld i enlighet med FN:s fackorgan ILO:s kärnkonventioner.
 

BREEAM-certifierad fastighet

Första ombyggda fastigheten i Sverige som miljöcertifierats enligt BREEAM och belönades med betyget Very Good. BREEAM som är ett brittiskt miljöcertifieringssystem är ett av de äldsta och största i världen och bedömer byggnader utifrån stränga hållbarhetskrav.
 

ISO-certifierade

Vi är miljöcertifierade sedan 2001 och kvalitetscertifierade i April 2017. Här hittar ni våra diplom ( ISO 9001_Certifikat M&F.pdf ISO 14001_Certifikat M&F.pdf ). Kontaktperson för vårt miljö och kvalitetsarbete är Anna-Maria Johnsson, Administrativ Chef.